20110612

Copenhagen Plant Science Centre — Universitets- og Bygningsstyrelsen - Lundgaard & Tranberg Arkitekter


Copenhagen Plant Science Centre — Universitets- og Bygningsstyrelsen: "Mod en bæredygtig fremtid
Klimaforandringer og en truende fødevaremangel og fossil energikrise. Det er nogle af de
udfordringer, som forskerne"

Institution:Københavns Universitet, Det Biovidenskabelige Fakultuet (LIFE)
Sted:Frederiksberg
Bygherre:Universitets- og Bygningsstyrelsen
Arkitekt:Lundgaard & Tranberg Arkitekter
Ibrugtagningsår:2015


Mod en bæredygtig fremtid

Klimaforandringer og en truende fødevaremangel og fossil energikrise. Det er nogle af de udfordringer, som forskerne i Copenhagen Plant Science Centre vil forsøge at finde løsninger på.
Universitets- og Bygningsstyrelsen har sammen med Københavns Universitet udskrevet konkurrencen om at tegne det nye center. I første omgang opføres et nybyggeri på ca. 6.800 m2 laboratorie- og undervisningsfaciliteter. Men i konkurrencen indgår også en helhedsplan for området på yderligere ca. 18.000 m2 nybyggeri, der kan komme til på et senere tidspunkt.
Copenhagen Plant Science Centre skal fysisk samle forskning og uddannelse i verdensklasse inden for planter og plantegenererede fødevarer. Danmark råder allerede i dag over internationalt anerkendte forskningsmiljøer og markedsførende virksomheder på området. Det nye center skal være med til at bane vejen for videnskabelige og teknologiske gennembrud i arbejdet med planternes struktur, opbygning og anvendelse – f.eks. i forbindelse med fødevare- og energiproduktion.

Vinderprojektet

Den danske tegnestue Lundgaard & Tranberg Arkitekter vandt projektkonkurrencen i et konsortium med Jacobs Engineering Group, Kirstine Jensens Tegnestue ApS og Emendo. Vinderen blev offentliggjort den 11. april 2011.

Dommerne skriver i dommerbetænkningen om vinderprojektet:

- Forslaget tager sit udgangspunkt i en smuk overlevering af en konceptuel tanke, nemlig plante- og celleformer som designparameter for formgivning, orientering, stedlig tilpasning m.m. - De fire etaper føjer sig naturligt og ligeværdigt til de eksisterende tårne. Byg-ningerne tager deres formafsæt i stammer og stængler, der hverken er cirkulære eller kvadratiske. Denne særlige formgivning bidrager til, at rummet mellem husene virker venligt og brugbart.
- Bygningerne udformes på utraditionel vis omkring et lyst atrium, der er bygningens hjerte. […] Atrium bringer lyset langt ned i stueetagen, og en stor spindel-trappe forbinder samtlige etager. Kernen udnyttes til møblering og faste installationer. Møbleringen udnytter det optimale lysindfald fra glaspartier, der spænder fra gulv til loft ved at etablere mulighed for ganglinjer langs facaden.
- Den organiske ikke genkendelige form gøres bygbar via et enkelt facadeprincip. Imellem dækkene spænder glasfelter i trelagsglas i varierende størrelser og med varierende coating. Dette giver mulighed for at facaden understreger bygninger-nes særlige form uden at kompromittere den krumme flade og med en overkommelig økonomi.